استخدام در مبین تک

افرادی که علاقه خاصی در زمینه ساختمانهای بتنی پیش ساخته , ونماهای بتن الیافی GFRC دارند می توانند رزومه خود را به ایمیل شرکت ارسال نمایند.

تلفن : ۲۲۸۶۵۰۴۵۰-۰۲۱
ایمیل :mobintech@yahoo.com