مشخصات فنی و مزایای دیوار پازلی

 طراحی و محاسبه 

طراحی ومحاسبه دیوارها، ستون ها و فونداسیون ها براساس بار غالب ،که بار باد منطقه ی نصب قطعات دیوار میباشد صورت می پذیرد .

جهت طراحی از آیین نامه بتن ایران و PCI استفاده می گردد.

عیاربتن مصرفی ۳۵۰ کیلوگرم درهر متر مکعب می باشد و از سیمان تیپ ۱ یا ۲ استفاده می شود.

کلیه قطعات دیوار طبق محاسبات با آرماتور مسلح گردیده اند. پ

دیوار ها در مقابل نشست و رانش انعطاف پذیر می باشند.

 

 مقایسه مزیت دیواربتنی پازلی با انواع دیوار پیش ساخته

  •   بکارگی دیوارهای پازلی در بسیاری از موارد نسبت به دیوارهای یکپارچه بتنی مزیت های زیادی دارد.
  •   علاوه بر زیبایی و طرحهای باز نرده ای محدودیت استفاده از جرثقیل را نیز ندارد که این موضوع از خلاقیت های بکار رفته در تولید دیوار  پازلی می باشد.
  •   حضور کارفرما و تجهیز کارگاه و تهیه مصالح مرغوب در مکان هایی که امکانات اولیه ندارد بسیار مشکل و پرهزینه می باشد و زمانبندی اجرای پروژه باتاخیر زیاد  مواجه می گردد دیوارهای پیش ساخته بتنی راهکاری اساسی برای حل مشکلات فوق می باشد.
  •   دیوارهای پیش ساخته پازلی امکان انتخاب طرح های مختلف را فراهم نموده است.
  •   نصب چـراغ و فـنس ، روی دیوار قابل تعبیه می باشد.
  • دیوار ها با نرده فلزی نیز امکان ترکیب و تولید دارد.

 

   مزایای دیوارهای محوطه پیش ساخته

۱-   امکان تـولید سفارشی انـواع دیـوار

۲-   بهترین کیفیت بتن با کنترل کارخانه ای

۳-   نمای زیبا و متنوع بدون نیاز به رنگ آمیزی خارجی

۴-   سهولت و سرعت نصب بالا و قابلیت جا بجایی قطعات

۵-   قابلیت مونتاژ و دمـونتاژ قطعات و تعمیر آسان

۶-   قابلیت نصب در سطوح شیب دارو ناهموار

۷-   قابلیت نصب در شرایط نامساعد اقلیمی

۸-   تنوع در ارتفاع از ۱۲۰ تا ۳۰۰ سانتی متر و بیشتر

۹-    امکان حـک آرم روی دیوارها

۱۰-  اکسپوز بودن هر دو سطح پـانل دیوار

۱۱- انجام بتن ریزی بصورت ایستاده ( Battery ) و عمل آوری بتن

۱۲- کاهش ضخامت دیوار و کاهش ۵۰ درصدی تصرف زمین