دیوار های بتنی پیش ساخته پازلی تشکیل شده از فنداسیون ،ستون وپنلهای ساده  وطرحدار که با دست قابل حمل وجابجایی می باشد وبا قرار گیری روی ستونهای Hشکل مدلهای متنوعی را ایجاد مینماید . دیوارهای بتنی پیش ساخته پازلی امکان انتخاب مدلهای مختلف را فراهم نموده است. کارایی مختلف دیوار توپر و نرده ای و همچنین زیبایی و قیمت دیوار می تواند ملاک انتخاب انواع مدل باشد.

ساخت و تولید سفارشی با ابـعاد درخواستی کارفرما نیز امکان پـذیر می باشد.

مدل تمام نرده ای دیوار پازلی

مدل نیمه نرده ای دیوار پازلی

مدل توپر دیوار پازلی