مـراحـل حمل و اجـرای دیــوار

۱-انتخاب طرح بر اساس کارایی و…

۲-شناسایی مسیر نصب دیوار

۳-پیاده کردن مسیر نصب و میخکوبی

۴-زیرسازی و اجرای بتن مگر فقط در زیر فونداسیون ها

۵-بارگیری در کارخانه و حمل و تخلیه قطعات پیش ساخته در امتداد دیوار

۶-نصب فنداسیون ها و تحکیم آن به صورت تراز

۷-نصب ستون به صورت شاقولی داخل فونداسیون ها

۸-بتن ریزی کنار ستون ها در داخل گلدانی فنداسیون ها

۹-نصب پانلهای دیوار و نصب درپوش داخل ریل ستون ها

۱۰-در صورت داشتن فنس یا نرده آنها در آخرین مرحله نصب می گردد.

۱۱-تنظیم و کنترل و تحویل کل پروژه دیوار کشی

 

  • قطعات دیوار را می توان به تمامی نقاط کشور حمل نمود.

  • قیمت حمل و نقل و بارگیری از نظر اقتصادی کاملا مقرون به صرفه می باشد.

  • در تـخلیه و بارگـیری قـطعات به جرثقیل نیاز نمی باشد.