توانمندی های طراحی و اجرا

شرکت مبین تک بعنوان یکی از شرکت های بتنی   پیش ساخته همسو با شرکت های معتبر خارجی، توجه به تکنولوژی های نوین و تکنیک های ساخت را سرلوحه کار خود قرار داده  و با استفاده از پیشرفته ترین نرمافزارهاو کادری متخصص و مجرب، ارائه هرگونه خدمات از طراحی تا اجرا تأمین قطعات و مصالح نوین را انجام می دهد .

این شرکت از سال ۱۳۸۷ طی مطالعه و ارزیابی کمی و کیفی تکنولوژی های روز جهت اجرای سازه های بتنی در کشورهای توسعه یافته دریافته که بیشتر پروژه های بزرگ چه در ساختمان های بلند مرتبه و چه در پل ها و مخازن به روش سیستم بتن پیش تنیده انجام می شود.

واحد دفتر فنی شرکت در خصوص موارد زیر فعال می باشد:

v    مشاوره تخصصی، توسعه و پژوهش

v    تحلیل و طراحی، محاسبات فنی و تهیه نقشه های سازه براساس آیین نامه  های ( ACI, PCI ,ASTM ,AISC)

v    تهیه مدارک فنی و نقشه های اجرایی

v    نظارت، کنترل و بازرسی