نصب هالیکور

سقف هالیکور با قابلیت نصب بروی اسکلت های بتنی , فلزی و سازه های LSF