بتن GRC

ساخت وسازبتونی از امپراتوری رم تاکنون بخش مهمی ازاجرای معماری بوده است.بتن درحالت مایع بسیارنرم وقابل انعطاف است ومی تواند به راحتی درهرفرم قابل تصوری ریخته شود.درتئوری این خصوصیات ازبتن متریال ساختمانی بسیار ایده آلی می سازد.دراجرابا این حال ایجاد اشکال پیچیده ازبتن بسیار ناکارآمد وغیرعملی می باشد.ساخت های متفاوت ازبتن نیازمند قالب هایی است که با دقتوزحمت بسیارواغلب با دست ساخته می شوند و بتن های پیش ساخته نیز اصولا توسط قالب های راست گوشه و معمول محدود شدهاند.بتن به واسطه ی این ساختارهای ارزان آسان تنها درچند فرم ساده عرضه می گردد و دربسیاری ازموارد ساختمان های برای تامیننیازهای ساختاری وبهینه سازی اقتصادی ازاین فرم های محدود استقاده می نمایند.چگونه می توان این بهینه سازی درمورد این ریخته گری ها را امکان پذیر نمود این سوالی ست که اتحادیه اروپا باحمایت ازتیلورکریت به آن پاسخ دهد. دریک تحقیق کنسرسیومی به مدتچهارسال تیلورکریت به عنوان یک فن آوری جدید برای ساخت های بتنی غیراستاندارد به صورت امری عادی را معرفی نمودهاست.تیلورکریت ماحصل کار فن اوری دانمارک همراه با۱۴ همکار شامل دانشگاه فنی چک , زوریخ , ای تی اچ و دانشگاه چالمرز می باشد. این پروژه به بررسی انواع فن آوری های ساخت وسازهمانند قالب بندی های جایگزین و روباتیک پرداخته است.هدف از این پژوهش بنابر وبسایت تیلورکریت “جایگزین نمودن استفاده ازقالب های سنتی و انعطاف پذیری بیشتردرتولید سازه های بتنی منحصر بفرد با طراحیهندسی متفاوت می باشد.از طریق توسعه واستفاده ازبتن خود تراکمی با روبات ارتباطی بین طراحی دیجیتال و ساخت متریال ها ودرنهایت فرایندساختوسازدرمحل ایجاد می گردد.”همکار طرح سوپرپول درحال حاضراز نتایج این پژوهش استفاده نموده است.سازه یتندیس گون عظیم این گروه ازصفحه های بتنی تشکیل شده است که قبل ازاجرابه صورت روباتیک خمیده شده اند.این سازه ی بتنیمنحصربفرد باطول ۲۳ مترو ارتفاع ۶ متر تنها دربیشترین حالت خود ۲۵ سانتی متر ضخامت دارد. ​

 

پوسته های بتنیGFRC

نوعي پوسته بتن اليافی است كه برای مسلح كردن آن بجای ميلگرد از الياف شيشه ای مخلوط در بتن استفاده مي گردد كه خواص فيزيكی، شيميايی و مكانيكی بتـن را به شدت افزايش مي دهد . بتن اليافی نوعی كامپوزيت متشكل از سيمان ، سيليس ، الياف ، فوق روان كننده ومواد افزودنی مي باشد كه روانی و پيوستگی آن امكان استفاده ازبتن جهت سطوح مقاوم و منحنی و مشبك را فراهم مي سازد.

 

کاربرد GFRC

بتن اليافی كاربرد وسيعی در توليد قطعات نما اصلی ، نماهای جانبی ، المانهای معماری و حتی تأسيسات پيش ساخته صنعتي داردبطوريكه امكان توليد قطعات با ابعاد بزرگ وضخامت بسيار كم در حدود ۱ سانتي مترنيز فراهم گرديده است . توليد صنعتی نما پاسخگویحجم بالای ساخت و ساز های بلند مرتبه و پيچيده می باشد بطوريكه ازنظراقتصادی ، ايمنی و كارایی بسيار توجيه پذير است واقبالعمومی از فن آوری های نـوين فوق را به همراه داشته است.

 

مراحل تولید GFRC

 1. تهيه نقشه های سه بعدی از روی نقشه های معماری
 2. ساخت مدل
 3. ساخت قالب های فايبرگلاس يا سيكيون و يا فلزی

۴.۱  قالب گیری با روش PREMIX يا مخلوطی كه قالب ها با مواد پرمي شوند.

۴.۲  قالب گیری با روش SPRAYيا پاششي كه قالب ها با پاشش مواد و الياف بطور همزمان پوشيده مي شوند .

۵ . آماده سازی و عمل آور قطعات

۶ . حمل و نصب

 

مزایای نماهای  GFRC

 1.  سرعت بسيار بالاي اجرا
 2. سهولت نصب و مونتاژ و همچنين دمونتاژ
 3. شكل پذيري متنوع و توليد طرح هاي خلاقانه معماري
 4. سبكي قطعات نما و ايمني درمقابل زلزله و باد
 5. تنوع رنگ و بافت سطوح نما
 6. كنترل كيفيت و يكنواخت بودن كل طرح و رنگ
 7. سطوح صيقلی و كاهش جذب آب
 8. پوشش های نانو ضدآلودگیی
 9. افزايش خواص فيزيكی، شيميايی و مكانيكی شامل قابليت باربری،استحكام،افزايش مقاومت در برابر تنش های حرارتی وضربه پذيری، كاهش ترك های مويی و سايش و خستگی
 10.  عايق صوت ، حرارت و آتش
 11. كمك به محيط زيست و كاهش شديد ضايعات
 12. كمك به صرفه جويی انرژی
 13. قيمت بسيار مناسب نسبت به کل مزايا

تولید GFC در کارخانه


دیتایل های فنی  GFC