مزایای پیش ساختگی

  •     مدت زمان به یک سوم کاهش می یابد.
  •     امکان ساخت و ساز در چهار فصل سال 
  •     کنترل کیفیت بسیار بالا در تمام مراحل تولید واجرا
  •     مقاومت در برابر آتش سوزی و پایداری بتن
  •     تولید انبوه و کاهش آیتم های  بالا سری
  •     حذف مراحل کاری در نما و نازک کاری داخلی
  •     عایق حرارت و صوت
  •     امکان انتقال تکنولوژی به مناطق دور افتاده با متخصصین کم
  •     کاهش ضایعات و حفظ محیط زیست
  •     امکان برنامه ریزی جهت مواجه شدن با بلایای طبیعی