تامین قطعات از بزرگترین کارخانه صنعتی و پیش ساخته بتنی دیسمان

  • ظرفیت تولید سالانه   ۲۰۰ هزار متر مربع بنای پیش ساخته بتنی می باشد که معادل ۲۰۰۰ واحد مسکونی در سال است .
  • سوابق فعالیت های کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتنی دیسمان  به شرح زیر است.
  • بخش مسکن :  ۱۵۰۰۰ واحد با سیستم اسکلت و سقف پیش ساخته  و یا دیوار و سقف پیش ساخته
  • بخش فرهنگی: ۴۵۰  باب مدرسه  ، مسجد و دانشگاه تمام پیش ساخته بتنی
  • بخش کارخانجات : یک میلیون متر مربع سالن بتنی پیش ساخته
  • بخش راه :  یک صد پل پیش ساخته بتنی
  • بخش حصارکشی : دهها کیلومتر انواع دیوار ساده و طرح دار پیش ساخته بتنی
  • بخش قطعات خاص :  جدول ، کانال ، باکس ، نیوجرسی ، دکل ، قطعات حفاظتی و پناهگاهی
  • بخش نما :   انواع نماهای GFRC و بتنی