شرکت مبین تک - نمای الیافی, دیوار و قطعات پیش ساخته بتنی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

پروژه شهرک صنعتی محمود آباد

پروژه شهرک صنعتی محمود آباد

در دیوار پیش ساخته
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
January 1, 1970
موقعیت:
محمود آباد
مقدار:
طراح:
مبین تک
درباره پرژوه