شرکت مبین تک - نمای الیافی, دیوار و قطعات پیش ساخته بتنی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

نما ساختمان شاد آباد

در جی اف ار سی-GFRC, طراحی داخلی
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
January 1, 1970
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

طراحی داخلی با پنل های جی اف ار سی  GFRC