شرکت مبین تک - نمای الیافی, دیوار و قطعات پیش ساخته بتنی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

پروژه نما خیابان مطهری

پروژه نما خیابان مطهری

در جی اف ار سی-GFRC
نام سرمایه گذار:
آقای حاجی بکلی
تاریخ ارسال:
January 1, 1970
موقعیت:
مقدار:
طراح:
مبین تک بتن نما
درباره پرژوه