شرکت مبین تک - نمای الیافی, دیوار و قطعات پیش ساخته بتنی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

نما گردشگری فانوس

نما گردشگری فانوس

در جی اف ار سی-GFRC
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
January 1, 1970
موقعیت:
تهران
مقدار:
طراح:
مبین تک
درباره پرژوه

پروژه نمای گردشگری فانوس در سال شروع شد .